JOUR199 Getting started in journalism

JOUR199 attendance

Students

Eunice AlpasanYYYY
Morgan AndersonYYYY
Becca BertramYYYY
Tommy De FeliceYYYY
Monica DelgadoYYYY
Jared EbanksYYYY
Kofi HoppsYYYY
Megan MillerYYYY
Julian PalenciaYYYY
Anna PeveyYYYY
Citlalli PinoYYYY
Liz RileyYYYY
Drew SimonYYYY
Evan ViscioniYYYY
Kaylan WaldronYYYY